Wieloletnie doświadczenia w zakresie egzaminowania kandydatów na kierowców wykazują, że wśród zdających znajduje się grupa osób, która ma problemy z zaprezentowaniem na egzaminie praktycznym posiadanej wiedzy i umiejętności - przystępując wielokrotnie do egzaminu uzyskują wynik negatywny. Jednak niepowodzenie na egzaminie nie zawsze jest związane z niewystarczającym przygotowaniem kandydata na kierowcę, ale może być spowodowane także zbyt silnym stresem egzaminacyjnym. WORD we Wrocławiu, aby przyjść z pomocą takim osobom prowadzi bezpłatne seminaria, na których uczestnicy dowiadują się jak można opanować stres na egzaminie i na co zwrócić uwagę planując dodatkowe jazdy z instruktorem. Zajęcia te odbywają się we wtorki od godz. 13.00, prowadzi je egzaminator oraz psycholog.

Zapisy osób zainteresowanych udziałem w tych zajęciach są przyjmowane przez Dział Szkoleń