Załącznik

       do Zarządzenia Nr 19/17 z dnia 14.09.2017 r.

                                              

Regulamin szkolenia

dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

 

 1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Wrocławiu prowadzi szkolenia dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego na podstawie art. 130 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 z późn. zm.). Szczegółowo postępowanie z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego
 2. Szkolenie prowadzone jest przez policjanta ruchu drogowego i psychologa.
 3. Szkolenie jest przeznaczone dla osób wpisanych do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego a jego odbycie daje podstawę do zmniejszenia liczby posiadanych punktów o sześć , odejmując je według kolejności wpisów.
 4. Liczba odjętych punktów z tytułu szkolenia nie może być większa od liczby punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego przed jego odbyciem.
 5. W szkoleniu mogą wziąć udział osoby posiadające prawo jazdy dłużej niż rok i mające na swym koncie nie więcej niż 24 punkty karne (ostateczne i podlegające wpisowi tymczasowemu) za naruszenie przepisów ruchu drogowego. Nie obowiązuje rejonizacja.
 6. W szkoleniu można uczestniczyć nie częściej niż raz na 6 miesięcy.
 7. Koszt szkolenia wynosi 320 zł.
 8. Zapisy prowadzone są w Biurze Obsługi Klienta w godzinach pracy ośrodka. Aby zapisać się na szkolenie należy w Biurze Obsługi Klienta złożyć wypełniony wniosek i potwierdzenie opłaty za szkolenie oraz przedstawić prawo jazdy.
 9. Zapisu na kurs można dokonać również drogą internetową. W tym celu należy:
  a) pobrać wniosek (link) ze strony internetowej i wypełnić go,
  b) dokonać opłaty w kwocie 320 zł,
  c) zeskanowany wniosek wraz ze skanem prawa jazdy i opłatą za szkolenie należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (link), a następnie uzgodnić telefonicznie termin szkolenia (Dział Szkoleń tel. 71 774-67-74 lub 75).
  d) osoby zapisujące się na kurs drogą internetową zobowiązane są do zgłoszenia się w Dziale Szkoleń najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem szkolenia i przedstawienia oryginału wniosku, dowodu wpłaty i prawa jazdy.
 10. Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Wrocławiu potwierdza odbycie szkolenia wydając uczestniczącemu w nim kierowcy zaświadczenie.
 11. Kopię zaświadczenia Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego przesyła organowi prowadzącemu ewidencję.
 12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 września 2017 r.

 

             Najbliższe planowane szkolenia :                                 

    • 11.05 (piątek)  10.30
    • 25.05 (piątek) 10.30

 Nr konta WORD Wrocław:
BZ WBK S.A. 12 Oddział we Wrocławiu 
85 1090 2486 0000 0001 0464 0464