Regulamin szkolenia dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.

  1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Wrocławiu prowadzi szkolenia dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego na podstawie art. 130 ust. 3 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137, z późn. zm.). Szczegółowo postępowanie z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 9 maja 2012 r., poz. 488).
  2. Szkolenie prowadzone jest przez policjanta ruchu drogowego i psychologa.
  3. Szkolenie jest przeznaczone dla osób wpisanych do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego a jego odbycie daje podstawę do zmniejszenia liczby posiadanych punktów o sześć , odejmując je według kolejności wpisów.
  4. Liczba odjętych punktów z tytułu szkolenia nie może być większa od liczby punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego przed jego odbyciem.
  5. W szkoleniu mogą wziąć udział osoby posiadające prawo jazdy dłużej niż rok i mające na swym koncie nie więcej niż 24 punkty karne za naruszenie przepisów ruchu drogowego (nie obowiązuje rejonizacja).
  6. W szkoleniu można uczestniczyć nie częściej niż raz na 6 miesięcy
  7. Koszt szkolenia wynosi 320 zł.
  8. Zapisy prowadzone są w Biurze Obsługi Klienta w godzinach pracy ośrodka. Aby zapisać się na szkolenie należy w Biurze Obsługi Klienta złożyć wypełniony wniosek i potwierdzenie opłaty za szkolenie oraz przedstawić prawo jazdy.
  9. Zapisu na kurs można dokonać również drogą internetową. W tym celu należy:
   1. pobrać wniosek ze strony internetowej i wypełnić go,
   2. dokonać opłaty w kwocie 320 zł (numer konta podany tutaj),
   3. zeskanowany wniosek wraz ze skanem prawa jazdy i opłatą za szkolenie należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., a następnie uzgodnić telefonicznie termin szkolenia (Dział Szkoleń tel. 71 774-67-74 lub 75).
   4. osoby zapisujące się na kurs drogą internetową zobowiązane są do zgłoszenia się w Dziale Szkoleń najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem szkolenia i przedstawienia oryginału wniosku, dowodu wpłaty i prawa jazdy.
  10. Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Wrocławiu potwierdza odbycie szkolenia wydając uczestniczącemu w nim kierowcy zaświadczenie.
  11. Kopię zaświadczenia Dyrektor WORD przesyła organowi prowadzącemu ewidencję.
  12. Regulamin wchodzi w życie 4 lipca 2014 r.

Wniosek o przyjęcie na szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

Regulamin szkolenia dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

             Najbliższe planowane szkolenia : 

    • 13.10 (piątek)  10.30
    • 27.10 (piątek) 10.30