WORD Wrocław organizuje Szkolenie na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym.
Kurs trwa 8 godzin lekcyjnych i jest organizowany według potrzeb po zebraniu ok. 10 osób.

Szczegółowych informacji udziela i przyjmuje zapisy Dział Szkoleń