Zajęcia przeznaczone są wyłącznie dla osób nie będących uczniami szkół podstawowych.

  1. Zajęcia dla osób ubiegających się o wydanie karty rowerowej organizuje nieodpłatnie Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Wrocławiu.
  2. Po zebraniu odpowiedniej liczby chętnych i zapewnieniu wykładowców Dział Szkoleń ustala termin i miejsce przeprowadzenia zajęć.

Szczegółowych informacji udziela i zapisy przyjmuje Dział Szkoleń

Planowany termin szkolenia i egzaminu na kartę rowerową to 9 i 10 czerwca 2017 roku.