Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego we Wrocławiu prowadzi kursy kwalifikacyjne dla kandydatów na egzaminatorów

Program kursu realizowany jest zgodnie z Rozdziałem nr 7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. z 2019 r., poz. 1206)

W kursie może wziąć udział osoba która, spełnia wymagania określone w art. 58 Ustawy o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz. U. z 2020 r., poz.1268 z  późn. zm.)

Szkolenie rozpoczyna się po zebraniu odpowiedniej ilości chętnych.

DORD ponadto organizuje kursy dla egzaminatorów chcących rozszerzyć swoje uprawnienia o dodatkowe kategorie.

Dodatkowych informacji udziela Dział Szkoleń

 

 

Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego informuje, że planuje rozpoczęcie szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów i

egzaminatorów w styczniu 2022 r.   

 

 Gwarantujemy wysoki poziom szkolenia i bardzo dobre przygotowanie do egzaminu państwowego. 

Zapraszamy wszystkich chętnych.

 

Szczegółowych informacji udziala Dział Szkoleń 71 774-67-74(75)

 

Nr konta bankowego:

Santander Bank Polska S.A. 

85 1090 2486 0000 0001 0464 0464

Wniosek - Kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na egzaminatorów

Wniosek - Kurs kwalifikacyjny dla egzaminatorów

Regulamin wewnętrzny kursu kwalifikacyjnego dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów