Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Wrocławiu prowadzi kursy kwalifikacyjne dla kandydatów na egzaminatorów

Program kursu realizowany jest zgodnie z Rozdziałem nr 7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. z 2016 r., poz. 232)

W kursie może wziąć udział osoba która, spełnia wymagania określone w art. 58 Ustawy o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz. U. z 2017 r., poz.978 z  późn. zm.)

Szkolenie rozpoczyna się po zebraniu odpowiedniej ilości chętnych.

WORD ponadto organizuje kursy dla egzaminatorów chcących rozszerzyć swoje uprawnienia o dodatkowe kategorie.

Dodatkowych informacji udziela Dział Szkoleń

 

 

Informujemy, że Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Wrocławiu  planuje rozpoczęcie szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów na początku 2019 roku.

 Gwarantujemy wysoki poziom szkolenia i bardzo dobre przygotowanie do egzaminu Państwowego. 

Szczegółowych informacji udziala Dział Szkoleń 71 774-67-74(75)