Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Wrocławiu prowadzi kursy kwalifikacyjne dla egzaminatorów

Program kursu realizowany jest zgodnie z Rozdziałem nr 7 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U.2012.995)

W kursie może wziąć udział osoba która, spełnia wymagania określone w art. 58 Ustawy o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz. U. z 2011 nr 30 poz.151 z późn. zm.)

Szkolenie rozpoczyna się po zebraniu odpowiedniej ilości chętnych.

WORD ponadto organizuje kursy dla egzaminatorów chcących rozszerzyć swoje uprawnienia o dodatkowe kategorie.

Dodatkowych informacji udziela Dział Szkoleń

 

 

Informujemy, że Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Wrocławiu planuje rozpoczęcie szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów.

Planowany termin rozpoczęcia początek 2018 r. Gwarantujemy wysoki poziom szkolenia i bardzo dobre przygotowanie do egzaminu Państwowego.