Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Wrocławiu informuje, że na podstawie art. 62 ust. 3 Ustawy o kierujących pojazdami organizuje warsztaty doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów niezatrudnionych w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Termin szkolenia: 16-18 listopada 2017 r.

Udział w warsztatach jest odpłatny.

Cena szkolenia wynosi:

  • na kat. A 450 zł,
  • na kat. B 399 zł,
  • na kat. C 499 zł,
  • na kat. D 599 zł.

Zapisy przyjmuje i szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń.