W 2002 roku Ośrodek pozytywnie przeszedł audit certyfikacyjny Systemu Zarządzania Jakością i otrzymał jako pierwszy WORD w Polsce prawo posługiwania się znakiem systemu jakości wg normy ISO 9001.

Po przeprowadzeniu w marcu 2015 r. auditu recertyfikującego, WORD we Wrocławiu został oceniony i zarejestrowany zgodnie z wymogami PN-EN ISO 9001:2009 z zakresu Systemu Zarządzania Jakością.

Kolejnym etapem w zakresie uznania jakości usług świadczonych przez WORD we Wrocławiu było przyznanie w roku 2018 normy PN-EN ISO 9001:2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polityka Jakości w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego we Wrocławiu