W związku z przebudową ulicy Ziębickiej ulega częściowej zmianie trasa egzaminacyjna na kategorię AM. Po zakończeniu przebudowy tej ulicy nastąpi powrót do poprzedniej trasy:

 

W sobotę 13 czerwca br. w WORD we Wrocławiu przeprowadzony został egzamin teoretyczny i praktyczny na kartę rowerową. Do egzaminu zgłoszono 48 uczniów Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich.

Do przeprowadzenia egzaminu wykorzystano infrastrukturę WORD. Egzamin przebiegał w przyjaznej i miłej atmosferze.

Rada Osiedla Nadodrze zorganizowała w dniu 30 maja br. festyn pn Europejski Dzień Sąsiada. Wśród wielu atrakcji festynu pracownicy WORD-u we Wrocławiu promowali bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Prezentowany symulator zderzeń oraz alkogogle wzbudzały zainteresowanie uczestników festynu. Przeprowadzane próby na w/w urządzeniach wpłynęły na świadomość uczestników festynu dlaczego należy zapinać pasy bezpieczeństwa oraz co widzi i czuje pijany kierowca.