Rada Osiedla Nadodrze zorganizowała w dniu 30 maja br. festyn pn Europejski Dzień Sąsiada. Wśród wielu atrakcji festynu pracownicy WORD-u we Wrocławiu promowali bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Prezentowany symulator zderzeń oraz alkogogle wzbudzały zainteresowanie uczestników festynu. Przeprowadzane próby na w/w urządzeniach wpłynęły na świadomość uczestników festynu dlaczego należy zapinać pasy bezpieczeństwa oraz co widzi i czuje pijany kierowca.