Uwzględniając potrzeby naszych Klientów uprzejmie informujemy, że  w soboty 3 i 17 grudnia 2016r., Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Wrocławiu uruchamia egzaminy na prawo jazdy w godzinach od 8.00 do 15.00. Dział Obsługi Klientów w tych dniach czynny będzie w godzinach od
8.00 do 16.00.

Wszystkich chętnych zapraszamy

 

OGŁOSZENIE

Uwzględniając potrzeby naszych Klientów uprzejmie informujemy, że w sobotę 19 listopada 2016r., Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Wrocławiu uruchamia egzaminy na prawo jazdy w godzinach od 8.00 do 15.00. Dział Obsługi Klientów w tym dniu czynny będzie w godzinach od 8.00 do 16.00.

Wszystkich chętnych zapraszamy

W nawiązaniu do informacji zamieszczonej na stronie internetowej WORD w dniu 19 sierpnia 2016r., w sprawie zawieszenia przeprowadzania egzaminów na niektóre kategorie prawa jazdy, w związku z remontem oświetlenia placu manewrowego przy ulicy Ziębickiej, uprzejmie informuję, że z dniem 3 października 2016r., WORD wznawia przeprowadzanie egzaminów praktycznych na kategorie D, C+E B+E i T. Egzaminy te będą przeprowadzane na placu manewrowym WORD przy ul. Łagiewnickiej 12. Jeżeli osoba złożyła wniosek o przeprowadzenie części praktycznej egzaminu praktycznego, na powyższe kategorie, pojazdem ośrodka szkolenia kierowców, to pojazdy te wjeżdżają na plac manewrowy przy ul. Łagiewnickiej 12, bramą wjazdową od ulicy Ziębickiej 34-38 (przed portiernią Pogotowia Ratunkowego). Z uwagi na ograniczenia parkingowe pojazdy te powinny być niezwłocznie odebrane przez OSK, po zakończonym egzaminie. Egzaminy na kategorie AM, A1, A2 i A niezmiennie, zawieszone są do 15 listopada 2016r.

„ Pojazd uprzywilejowany”– nowy film edukacyjny dla kierowców.Pokazuje on jak powinniśmy się zachować na drodze, gdy jedzie samochód „na sygnale”.