W dniu 14 i 15 marca 2017 roku egzaminator z WORD przeprowadził pogadankę na temat bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym. Zajęcia zostały zorganizowane i  przeprowadzone dla uczniów  Szkoły Podstawowej z Wilczkowa w ramach projektu ,,Bezpieczny Dolnoślązak”. Projektem objęto 126 uczniów szkoły. 

Uwzględniając potrzeby naszych Klientów uprzejmie informujemy, że Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Wrocławiu uruchamia egzaminy na prawo jazdy w soboty:

Uprzejmie informujemy, że w związku z poprawą warunków atmosferycznych i drogowych w stopniu umożliwiającym bezpieczne kierowanie pojazdami jednośladowymi, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego wznawia, z dniem 7 marca 2017r., przeprowadzanie egzaminów praktycznych na prawo jazdy kategorii A, A1, A2 i AM.

Zawiadamiamy Państwa, że w dniu 3 marca 2017r. Dział Obsługi Klienta oraz pozostałe komórki organizacyjne obsługujące Klientów, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Wrocławiu, będą nieczynne.