W dniu 18 czerwca 2016 roku z inicjatywy Zarządu  Osiedla nr 5 w Kątach Wrocławskich WORD we Wrocławiu promował bezpieczne zachowania wśród wszystkich użytkowników dróg. Promocja tych zachowań odbywała się na bazie symulatora zderzeń i alkogogli.  

 

SP nr 3 w Obornikach Śląskich włączyła się w Kampanię realizowaną przez WORD we Wrocławiu ,,Bezpieczna droga w przyszłość-zabawa i edukacja w mobilnym miasteczku ruchu drogowego” w dniach od 14 do 17 czerwca br. Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzili pracownicy WORD we Wrocławiu.

POSIEDZENIE ZESPOŁU SZKOLENIA W ZAKRESIE BRD ORAZ SZKOLENIA I EGZAMINOWANIA KANDYDATÓW NA KIEROWCÓW POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

W dniu 9 czerwca 2016 roku w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym WORD przy ul. Łagiewnickiej 12, odbyło się posiedzenie Zespołu Szkolenia z Zakresu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Szkolenia i Egzaminowania Kandydatów na Kierowców Pojazdów Samochodowych Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

 

W dniach od 6 do 8 czerwca br. w Borku Strzelińskim ramach Kampanii ,,Bezpieczna Droga w Przyszłość - zabawa i edukacja w miasteczku ruchu drogowego” były przeprowadzane egzaminy na kartę rowerową. Uczniowie mogli także zapoznać się za zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach.