„ Pojazd uprzywilejowany”– nowy film edukacyjny dla kierowców.Pokazuje on jak powinniśmy się zachować na drodze, gdy jedzie samochód „na sygnale”.

Zapraszamy Państwa do składania ofert w postępowaniu na dzierżawę pomieszczenia z przeznaczeniem na agencjębankową.

Dokumentacja do pobrania na stronie BIP: http://bip.word.wroc.pl/zamowienia 

Uwzględniając potrzeby naszych Klientów uprzejmie informujemy, że w sobotę 08 i 22 października 2016r., Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Wrocławiu uruchamia egzaminy na prawo jazdy, w godzinach 8.00 do 15.00. Dział Obsługi Klientów w tych dniach czynny będzie w godzinach 8.00 do 16.00.

Wszystkich chętnych zapraszamy

Z uwagi na bardzo zły stan oświetlenia placu egzaminacyjnego 

przy ul. Ziębickiej 34-38, uniemożliwiający przeprowadzanie egzaminów na prawo jazdy w godzinach popołudniowych i wieczornych, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Wrocławiu przeprowadził, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowanie i zawarł umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa placu egzaminacyjnego WORD we Wrocławiu w zakresie oświetlenia terenu
przy ul. Ziębickiej 34-38 we Wrocławiu”.