W 22 kwietnia 2017 roku pracownicy WORD-u promowali bezpieczeństwo w ruchu drogowym na bazie symulatora zderzeń i alkogogli na imprezie plenerowej zorganizowanej przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu. Testy cieszyły się dużym zainteresowaniem licznie przybyłych uczestników.

 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Wrocławiu zaprasza do składania ofert na sprzedaż zestawów komputerowych oraz aparatów fotograficznych:

 

   Link do BIP

  W dniu 14 i 15 marca 2017 roku egzaminator z WORD przeprowadził pogadankę na temat bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym. Zajęcia zostały zorganizowane i  przeprowadzone dla uczniów  Szkoły Podstawowej z Wilczkowa w ramach projektu ,,Bezpieczny Dolnoślązak”. Projektem objęto 126 uczniów szkoły. 

Uwzględniając potrzeby naszych Klientów uprzejmie informujemy, że Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Wrocławiu uruchamia egzaminy na prawo jazdy w soboty: