Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Wrocławiu prowadzi egzaminy państwowe na prawo jazdy wszystkich kategorii. Ośrodek podejmuje szereg działań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.