Zapraszamy do składania ofert w przetargu pisemnym na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Kościuszki (Wrocław).

Szczegóły: http://bip.word.wroc.pl/dokumenty/198

Osobą wyznaczoną do kontaktu jest:

Tomasz Kuźmiński
Kierownik Działu Organizacji i Logistyki
tel. 71 77 46 778