Uprzejmie informujemy, że w dniu 23.05.2019 r. Agencja Bankowa znajdująca się w siedzibie WORD we Wrocławiu będzie czynna do godziny 12:00. Natomiast w soboty 25.05, 08.06 oraz 15.06.2019 r. Agencja Bankowa będzie czynna do godziny 14:00.

 

 

W związku z powyższym po tych godzinach brak będzie możliwości wykonywania transakcji gotówkowych. Jednoczesnie uprzejmie informujemy, że możliwość bezgotowkowej płatności w Biurze Obsługi Klienta WORD we Wrocławiu realizowana będzie bez zmian.