Ze względu na trudne warunki atmosferyczne i drogowe, uniemożliwiające bezpieczne kierowanie pojazdami jednośladowymi, egzaminy praktyczne na prawo jazdy kategorii:
A, A1, A2 i AM, w dniu 03.01.2019r. wstrzymane zostały do odwołania.

            W przypadku ustania przyczyn determinujących wstrzymanie przeprowadzania egzaminów na te kategorie, informować będziemy o tym Państwa na naszej stronie internetowej, co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem.

           W związku z tym osoby, które mają wyznaczony termin egzaminu proszone są o śledzenie komunikatów zamieszczanych na naszej stronie internetowej, bądź telefoniczne upewnianie się, w godzinach rannych (od godz. 7.30), czy egzaminy będą przeprowadzane.

Telefon kontaktowy :

- referat obsługi klienta  71 7746781

- dział egzaminowania   71 7746792

 

Podstawa prawna - § 17 ust. 1 w związku z § 15 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24.02.2016r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.