Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Wrocławiu zaprasza do składania ofert na sprzedaż zestawów komputerowych oraz aparatów fotograficznych:

 

   Link do BIP

  W dniu 14 i 15 marca 2017 roku egzaminator z WORD przeprowadził pogadankę na temat bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym. Zajęcia zostały zorganizowane i  przeprowadzone dla uczniów  Szkoły Podstawowej z Wilczkowa w ramach projektu ,,Bezpieczny Dolnoślązak”. Projektem objęto 126 uczniów szkoły.