W dniu 14 i 15 marca 2017 roku egzaminator z WORD przeprowadził pogadankę na temat bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym. Zajęcia zostały zorganizowane i  przeprowadzone dla uczniów  Szkoły Podstawowej z Wilczkowa w ramach projektu ,,Bezpieczny Dolnoślązak”. Projektem objęto 126 uczniów szkoły. 

Uwzględniając potrzeby naszych Klientów uprzejmie informujemy, że Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Wrocławiu uruchamia egzaminy na prawo jazdy w soboty: